Vejledere på Forberedelsesskolen

På Forberedelsesskolen har vi uddannede vejledere, som kan give råd og vejledning til elever og forældre, når der er brug for dette.
Vores vejlederteam består af:

  • Læsevejledere
  • Matematikvejledere
  • It-vejleder
  • Coach
  • AKT-vejleder

 

Læsevejlederne tilbyder ekstra undervisning til de elever, der vurderes at have behov for det. Undervisningen tilrettelægges, så den passer til den enkelte elevs behov. Undervisningen kan foregå som støtte i klassen, på mindre hold eller som eneundervisning.
Behovet for ekstra undervisning vurderes efter test og screeninger på klassen.
Alle elever screenes for ordblindhed i slutningen af 2. klasse, og vi tester enkeltelever med den nationale ordblindetest fra slutningen af 3. klasse. Alle nye elever på 7. årgang screenes også ved skolestart for ordblindhed, så alle vores elever får den optimale undervisning og støtte.

It-rygsæk tilbydes elever, der er testet ordblind. IT-rygsækken indeholder en bærbar computer, hvor CD-ord eller App-Writer er installeret, scanner og en c-pen.

CD-ord og AppWriter. På Forberedelsesskolen har vi licenser til de bedste læse- og skrivestøtte programmer på markedet. Både CD-ord og App-Writer er installeret på flere af skolen computere, og elever, der har brug for læse- og skrivestøtte, kan frit downloade programmerne.

It
Forberedelsesskolen har abonnement på Microsofts Office 365.
Det betyder at alle elever på Forberedelsesskolen har licens til både download og onlinebrug af office-pakken (Excel, Word, PowerPoint etc.) På skolen hjælper vi bl.a. eleverne med opsætning og download af office-pakken, opsætning til skolens printere og kopimaskiner samt opsætning, download og vejledning i brug af programmer der anvendes i undervisningen.