Værdigrundlag

Forberedelsesskolen er en fri grundskole grundlagt i 1905. Vi har 0.- 10.kl., musikafdeling og SFO med tilbud om førskole. Vores menneskesyn bygger på ligeværdighed og anerkendelse – med respekt for det enkelte individ og for fællesskabet.

Lyst til læring

Vi er en faglig skole med en stærk musikprofil, som søger at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Vi ønsker, at eleverne bliver ambitiøse, så deres lyst til at lære udvikles optimalt. Eleverne skal hver dag opleve glæden ved læring og opleve nytten af deres læring.

Udfordringer og stærk faglighed

Vi vil med dygtige engagerede professionelle undervisere og pædagoger, udfordre og støtte eleverne i alle fag og sammenhænge – både boglige, musiske og sociale. Vi lægger vægt på, at eleverne gennem en alsidig og varieret undervisning bliver dygtige og selvstændigt tænkende. Eleverne skal udfordres til at kunne bruge mange forskellige udtryksformer, og vi vil træne dem i at blive problemknusere og blive gode til at samarbejde.

Traditioner og fornyelse

Vores dagligdag skal bære præg af tryghed og tillidsfuldhed i en skole med en særlig fællesskabsånd, hvor alle kender hinanden og føler et socialt ansvar for hinanden. Nye ideer udvikles sideløbende med vores mange traditioner, hvor musikken ofte har en fremtrædende rolle. Fælles lejrskole, skolefest, julematiné og Lindedag er nogle af de årligt tilbagevendende arrangementer på tværs af hele skolen, der binder elever, forældre og ansatte sammen.

Løfte skolen i fællesskab

Skolens elever, forældrekreds og ansatte er alle betydningsfulde på Forberedelsesskolen. Vi forventer, at alle der vælger Forberedelsesskolen engagerer sig i – og bakker op om skolens arbejde og traditioner og desuden stræber efter at yde det optimale i en respektfuld og tillidsfuld ånd.