Morgensang, frugt, læsetime

Et særkende ved Forberedelsesskolen er det daglige læsebånd samt morgensang for alle om fredagen. Læsning er vigtig for at blive dygtig og tilegne sig ny viden. Læsebåndet bruges til at øge læselyst, læsesikkerhed og læsehastighed. Desuden er der fokus på læsning i alle fag, herunder faglig læsning. Læsebåndet laver rammen, så der er ro og tid til fordybelse i læsning.

Et vigtigt fundament på Forberedelsesskolen er musikken. Derfor har vi morgensang hver fredag, hvor vi synger både nye og ældre sange, og hvor elever kan optræde for hinanden. Hele skolen samles i gymnastiksalen og får en fælles oplevelse, hvilket styrker sammenholdet på tværs af klasserne.

Økologisk frugtordning

Skolen har indført en økologisk frugtordning for alle børn, som en del af skolens sundhedspolitik. Frugten spises i forbindelse med første time eller i frikvarteret bagefter. Det, at man i klassen er fælles om en frugtkurv, gør, at mange får lyst til at smage, selv om det er en ny slags frugt. Kræsenhed bliver mindre i klassens fællesskab. Frugten kommer fra Slotsgartneren og varierer fra dag til dag. Det er altid spændende at se, hvad der kommer i kurven.

Det sociale samvær med klassekammeraterne betyder meget for børn – også tid til fællesskab omkring det at spise er en vigtig del af deres hverdag. En frugtordning hvor børnene i fællesskab spiser frugt bidrager på den måde til klassens kultur, sammenhold, trivsel og indlæringsmiljø.