0. klasse

Indhold i 0. klasse

Når man går i 0. klasse på Forberedelsesskolen, går man i skole i 25 lektioner om ugen. Udover børnehaveklasselæreren er der en assistent tilknyttet klassen.

I den daglige undervisning tager vi udgangspunkt i ”Fælles mål”. Vi arbejder særligt med sproglig opmærksomhed, matematik og billedkunst. En af skolens læsevejledere er tilknyttet klassen, og alle elever bliver screenet, for at vi kan opdage, hvis den enkelte elev har udfordringer, så vi kan sætte ind med en tidlig indsats. Desuden vægtes stimulering af dygtige elever, således at alle elever bliver udfordret fagligt. For at stimulere børnenes indlæringsevne mest muligt er det vigtigt, at børnene bevæger sig ofte. Derfor har vi idræt to timer om ugen og to timer BOOST, som er et fag, hvor vi bevæger os ude i ”vores” skønne park – Gethers Parken. På Forberedelsesskolen vægter vi musik højt, og allerede i 0. klasse har børnene to lektioner om ugen med en af skolens musiklærere. De optræder desuden til vores julematiné, Lindedag og til skolens fantastiske skolefest. Til skolefesten står 0. klasse og 5. klasse for den årlige skolekomedie, hvor alle både store og små elever samt deres forældre møder op og er med til at gøre aftenen uforglemmelig. Dette er med til at lære eleverne at stå frem foran en stor forsamling og øge deres selvværd.

Da det enkelte barns trivsel også er meget vigtig for indlæringsevnen, har vi meget fokus på de sociale relationer i klassen.

Forældresamarbejde

For at få det bedst mulige forældresamarbejde tilbyder vi – udover forældremøder- to årlige forældresamtaler, hvor vi taler om jeres barns trivsel i skolen og barnets faglige standpunkt. Derudover er I selvfølgelig velkomne til at rette henvendelse til os, og vi henvender os selvfølgelig til jer, hvis vi er bekymrede omkring jeres barns trivsel.

Optagelse på Forberedelsesskolen

Når jeres barn er skrevet op til skolen, bliver I forældre inviteret til et Åbent hus arrangement i august måned året før skolestart.

Til dette møde fortæller vi om, hvad det vil sige at gå på Forberedelsesskolen. Vi fortæller om skolens værdier, og vi fortæller om, hvordan det er at gå i 0. klasse her hos os. Vi fortæller også om vores tilbud om førskolegruppe.

I august/september måned bliver I indkaldt til en samtale sammen med jeres barn. Vi snakker med jer og jeres barn. Vi snakker også om børnehavens vurdering af barnets skoleparathed. Derfor er det vigtigt, at I har talt med børnehaven forinden. Vi afsætter 15 min. til samtalen. Dette giver jer en mulighed for at fortælle om jeres barn. Samtalen har selvfølgelig også det mål, at vi kommer til at kende jer forældre, og I får et kendskab til os, så vi får mulighed for at få afstemt vores forventninger til hinanden.

Når barnet er optaget, skal de to første måneders skolepenge betales for at sikre pladsen.

 

0. klasse

Umiddelbart efter skolestarten bliver eleverne tilknyttet eleverne i 5 klasse. Dette giver en større tryghed og et bredere fællesskab. Dette kommer børnene til gavn på vores årlige sommerlejr for hele skolen. Endvidere er årets skolekomedie et fælles projekt mellem 5. klasse og 0. klasse.

Efter skolestart i august bliver I inviteret til et forældremøde. Her fortæller vi om, hvad vi mere specifikt skal lave i børnehaveklassen i dette skoleår. På dette møde bliver der også nedsat et forældreråd, der kan stå for forskellige sociale arrangementer for klassen.

Vi laver en sprogtest af alle børn, der starter i børnehaveklasse. Vi tester børnene i september og igen i april. Vi bruger efterfølgende testmaterialet til at tilrettelægge undervisningen, så den passer til barnets niveau.