Skolepenge

Priser pr. 1/1 2024

Skolepenge incl. fælles lejrskole og økologisk frugt

11 rater (juli måned er betalingsfri) 1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Fra 0.- 6. klasse 1.720,- 1.410- 180,- 180,-
Fra 7.- 9. klasse 1.830,- 1.410,- 180,- 180,-
 10. klasse   2.320,- 1.890,-   650,- 0,- 

Specielt for 10.klasse: Opstartsindbetaling 5.100 kr

Betalingsform

Via PBS eller skolens konto. Der indbetales 11 rater, der forefalder til betaling hver den første i en måned. Der fremsendes girokort til den enkelte familie via PBS.

Betalingsbetingelser

Sidste rettidige indbetaling – den 1. hverdag i den aktuelle måned. Betalingsændringer for den enkelte familie – f.eks. betaling for SFO, frivillig musik og lignende – vil blive reguleret i det følgende kvartal. I tilfælde af restancer fremsender skolen ny opkrævning med tillæg af rente og administrationsgebyr.

Administrationsgebyr

500 kr for at blive skrevet op til en plads i 0. klasse. Efter 0. kl er det gratis at blive skrevet op, og administrationsgebyret skal først betales ved tilbud om en plads.

Halvsøskende

Søskendemoderation gives til halve søskende ved mindst en fælles forældre og samme folkeregisteradresse.

Optagelse

Før optagelse inviteres forældre og barn til en samtale med skolens ledelse. Formålet er at afstemme forventningerne til hinanden. Det er vigtigt, at I som forældre kan stå inde for de værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tankegange, som Forberedelsesskolen står for. Efterfølgende gives besked om skolen kan tilbyde en plads. Hvert år optages elever til 0. klasse, 7. klasse og 10. klasse. Ved optagelse i kommende 0.kl og 7.kl betales 2 måneders skolepenge forud. For 10.klasse betales 5.100 kr. forud ved optagelse. Pengene refunderes ikke ved udmeldelse.

Computere

Fra 5. klasse skal alle elever medbringe en computer til undervisningen. Skolen har abonnement på Office365 og eleverne får licenser til brug og download af office-pakken. 

Alle elever bedes medbringe høretelefoner. Fra 0.-4. klasse skal de være med ledning.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er for elever i børnehaveklassen til 3. klasse. Fra 1 – 30 timer pr. uge: 1240 kr. pr. mdr. pr. barn.

Førskole – ingen førskole i 2023

Førskole + SFO 1/4-30/6 – 2015: 1650 kr

Udmeldelse

Der er 1 md. opsigelse. (Senest den sidste hverdag i en md.) Ved skoleårets slutning den sidste hverdag i maj.

Udmeldelse SFO

Der er 1 md. opsigelse. (Senest den sidste hverdag i en md.)

Åbningstider

Skolefritidsordningen er åben alle skoledage fra kl. 6.30 til 8.00 og mandag-torsdag fra 12.30 til kl. 17.00 og fredag fra 12.30-16.00.

TalentCamp

Der er en egenbetaling pr. talentcamp på  1390 kr. (2023). Deltagelse i camps er kun for udtagede talentelever