Sundhedsplejerske

Hvem er skolens sundhedsplejerske?

Louise Sommer Vejlby, som også arbejder med skolebørn på Kristrup Skole.

Hvordan kan sundhedsplejersken træffes?

Både elever og forældre er altid velkomne til at ringe, skrive en besked på Intra, sende en sms eller en mail.

Tlf: 51562509
Mail: louise.sommer.vejlby@randers.dk

Hvad laver sundhedsplejersken på skolen?

Skolesundhedsplejersken arbejder med at fremme børnenes sundhed på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det foregår dels gennem sundhedssamtaler, hvor børnene taler med os enkeltvis eller i små grupper, og dels gennem pædagogiske aktiviteter og sundhedsundervisning i klassen. Det faste tilbud til alle skolebørn i Randers Kommune findes på vores hjemmeside: www.sundhedspleje.randers.dk Herefter vælges ”menu”, ”skolebørn” og ”tilbud til skolebørn”. På hjemmesiden kan også ses sundhedsplejens ”særlige tilbud”. Udover det faste tilbud kan sundhedsplejersken også bruges, hvis et barn har et særligt behov, som barn og forældre ønsker hjælp til. Det kan både være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske og sociale sundhed. I sådanne situationer kan det enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærere, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Læreren vil dog altid aftale det med barn og forældre, før vi inddrages. Som sundhedsplejerske er der også mulighed for at jeg kan deltage på skolens tværfaglige møder.

Venlig hilsen
Sundhedsplejerske
Louise Sommer Vejlby