Trivselsundersøgelsen 2022 er vedhæftet herunder.
Undersøgelsen er opdelt i tre segmenter, og der er en selvstændig rapport for hvert enkelt segment.

0.-3.klasse

4.-6.klasse

7.-10.klasse