7. klasse

I 7. klasse opretter vi et ekstra spor og tager derfor 24 nye elever ind. Eleverne fra 6.klasse og de nytilkomne elever blandes i to nye 7.klasser, når de starter efter sommerferien. Vi forventer, at du vil yde dit bedste, møde velforberedt og deltage aktivt i timerne. Du skal desuden have lyst til at være med til at lave et rigtig godt klassesammenhold, da vi vægter trivsel højt. Vi har stor erfaring med at lave klasser, der fungerer godt socialt og starter arbejdet tidligt med at lave aktiviteter, der ryster nye og gamle elever sammen.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau med tydelige, dygtige og engagerede lærere. Vi tilbyder udfordringer, der passer til den enkeltes elev niveau, og som noget særligt tilbydes meget dygtige elever at deltage på talent camps. Vi har øje for den enkelte elev, og du forsvinder ikke i mængden.

 I 7. klasse har du følgende fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk – med delehold
 • Fysik/kemi med delehold
 • Geografi
 • Biologi
 • Historie
 • Idræt i Randers Hallen og RGF Hallen
 • Valgfag – Musik, Madkundskab eller billedkunst
 • Sammenspil – et gratis frivilligt tilbud
 • Præst – frivilligt
 

Eleverne fra 5.- 10.klasse skal medbringe egen computer til undervisningen.
Årsagen er at flere og flere læremidler bliver digitale, og kravene til elevernes it-kompetencer frem mod udskolingen bliver højere. Derfor ønsker vi i højere grad at kunne integrere it i den daglige undervisning fra et tidligere klassetrin.

Eleverne er automatisk tilknyttet skolens Office365 abonnement, så længe de er elever på skolen, og derfor er der udelukkende krav om en computer (PC eller Mac), der kan køre Office pakken.


I 7. klasse er der udover den grundige og inspirerende daglige undervisning alternative skoledage. Der er temauge, hvor hele skolen arbejder med et fælles tema og fordybelsesdage, hvor den enkelte klasse fordyber sig i særlige faglige emner. Desuden tager hele skolen på en fælles lejrskole først på året, hvor eleverne rigtig får mulighed for at blive rystet sammen.

Kontakt os

=