7. klasse

Hvert år siger vi goddag til 24 nye elever i 7. klasse, idet vi opretter et ekstra spor. Alle de nytilkomne elever blandes sammen med eleverne fra forrige skoleårs 6. klasse i to helt nye 7. klasser, når de starter efter sommerferien.

Vi har stor erfaring med at lave klasser, der fungerer godt socialt, og vi starter arbejdet tidligt med at lave fællesaktiviteter, der ryster nye og gamle elever sammen. Det er vigtigt, at alle har et ønske om at bidrage til at lave et rigtig godt klassesammenhold fra starten, da vi vægter trivsel højt.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau med tydelige, dygtige og engagerede lærere. Der vil være udfordringer, der passer til den enkelte elevs niveau, og som noget særligt tilbydes meget dygtige elever at deltage på talent camps. Vi har øje for den enkelte elev, og du forsvinder ikke i mængden.

I 7. klasse har du følgende fag

• Dansk
• Matematik
• Engelsk
• Tysk (med delehold)
• Fysik/kemi (med delehold)
• Geografi
• Biologi
• Historie
• Idræt (i Randers Hallen og RgF Hallen)
• Valgfag (Musik, Madkundskab eller Billedkunst)
• Sammenspil (et gratis frivilligt tilbud)
• Præst (frivilligt)

IT og udstyr

I 7. klasse skal du medbringe din egen computer til undervisningen, idet meget af undervisningen i dag foregår digitalt, og kravene til elevernes IT-kompetencer frem mod udskolingen bliver højere. Derfor ønsker vi i højere grad at kunne integrere IT i den daglige undervisning fra de tidlige klassetrin. Eleverne er automatisk tilknyttet skolens Office365-abonnement, så længe de er elever på skolen. Eneste krav er derfor en computer (PC eller Mac), der kan køre Office-pakken.

Fællesskab og alternative skoledage

Udover den grundige og inspirerende daglige undervisning i 7. klasse, har vi også alternative skoledage. Der er fx temauge, hvor hele skolen arbejder med et fælles tema samt fordybelsesdage, hvor den enkelte klasse fordyber sig i særlige faglige emner. Desuden tager hele skolen på en fælles lejrskole først på året, hvor eleverne rigtig får mulighed for at dyrke fællesskab og sammenhold.

Læs mere om de mange fantastiske muligheder ved at starte i vores 7. klasse her

Kontakt os

=