Trafikpolitik

På Forberedelsesskolen arbejder vi for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Skolelederen informerer forældrene, på første forældremøde i 0. klasse, om trafikforholdene på skolen/skolevejen samt om skolepatruljens arbejde. Det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved for så vidt muligt at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Forældre i bil opfordres til ikke at aflevere deres barn ved ”dørtrinnet”, men derimod på Prins Christiansgade, Hobrovej (på den korrekte side af ”standsning forbudt” skiltet), Reiersensvej eller Gethersvej ved vandrerhjemmet.

Skolepatrulje

For at sikre elevernes skolevej bedst muligt er der hver morgen placeret en skolepatrulje ved fodgængerovergangen på Hobrovej. Skolepatruljen er på plads mandag til fredag kl. 7.45-8.10. Patruljen består af elever fra 6.-9. klasse – dog fortrinsvis 6. klasse. Forældrene giver skriftligt tilladelse til, at deres barn må deltage i skolepatruljearbejdet. Skolepatruljeuddannelsen finder sted i begyndelsen af 6. klasse. Der er både en teoretisk- og praktisk del, hvor eleverne blandt andet arbejder med skolepatruljens udstyr, rolle og ansvar, placering og funktion samt sikkerhed. Forløbet afsluttes med en prøve.

På cykeltur med skolen

Alle cyklister både børn, unge og voksne bruger cykelhjelm. Forud for en cykeltur instrueres børn og unge i ruten, samt hvordan man kører på tur som en stor gruppe. Der vælges den mindst trafikerede rute – gerne på cykelsti. Der cykles én og én efter hinanden. Det er forældrenes ansvar, at cykler er sikkerhedsmæssigt i orden. På alle cykelture medbringer de voksne en mobiltelefon.

Undervisning i indskolingen

Fokusområderne i trafikundervisningen er følgende:

 • Hvordan kommer jeg sikkert til og fra skole?
 • Hvordan færdes jeg sikkert i nærområdet?
 • Respekt for skolepatruljen.
 • Respekten for de andre trafikanter (cykler, knallerter, biler og lastbiler/busser).
 • Hvad siger færdselsreglerne for fodgængere? 
 • Hvad betyder færdselsskiltene for fodgængere?
 • Hvilken betydning har skiftet i årstiderne og døgnet for fodgængere?
 • Basale forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken – herunder at tilkalde hjælp.

0. klasse arbejder med ”gåprøven”. 3. klasse arbejder med ”Den lille cyklistprøve”, manøvretræning på cykel på lukket område samt børnenes motorik i forbindelse med idrætsundervisningen.

Undervisning på mellemtrinet

Fokusområderne i trafikundervisningen er følgende:

 • Forholdet mellem bløde og hårde trafikkanter.
 • Mit ansvar i trafikken.
 • Hvad siger færdselsreglerne for cyklister?
 • Hvad betyder færdselsskiltene for cyklister?
 • Hvordan færdes jeg sikkert og korrekt i trafikken?
 • Cykelhjelmen.
 • Cyklens trafiksikkerhed med hensyn til lys, reflekser, bremser og klokke.
 • Risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider.

6. klasse arbejder med: ”Sikker cyklist” som teoretisk fundament inden ”Cyklistprøven” afholdes. Vi bruger Sikker trafiks online materiale. Prøven arrangeres og afholdes af det lokale politi og skolens færdselskontaktlærer. Inden cyklistprøven cykles ruten til cyklistprøven igennem sammen med eleverne. Desuden gennemgås ruten grundigt med google maps med fokus på trafiksikkerhed og færdselsregler.

Undervisning i overbygningen

Fokusområderne i trafikundervisningen er derfor følgende:

 • Teoretisk færdselsundervisning – kendskab til færdselsregler i relation til egen og andres færden.
 • Trafikantens ansvar og forpligtelser, for sig selv og for andre.
 • Samspil og risici – i konkrete trafikale situationer og i forhold til forskellige tidspunkter og årstider.
 • Trafik og stimulanser.
 • Rollemodeller for de små.

9. klasse får besøg af en ambassadør fra Sikker Trafik LIVE og arbejder i den forbindelse med materialet ”Skillevej”. Desuden arbejder de med trafikulykker gennem materialet ”360º” samt diverse avisartikler. Undervisningen tager i høj grad også udgangspunkt i elevernes egne oplevelser i trafikken.