Forberedelsesskolen nr. 6 i Danmark

Tænketanken CEPOS har netop offentliggjort deres rangliste over de danske skolers evne til at flytte eleverne fagligt. Her ligger Forberedelsesskolen på en meget flot 6. plads på listen ud af 1414 skoler for hele landet. Forberedelsesskolen ligger desuden klart højest for Randers.

Den høje placering skyldes, at skolen har formået at løfte elevernes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne i 2019 med 1,0 karakterpoint, ift. hvad eleverne statistisk set burde få ud fra deres socioøkonomiske baggrund.

1,0 karakterpoint er et fantastisk flot resultat, og vi er utroligt glade og stolte af skolens engagerede elever og personale. Dette resultat er opnået ved, at trivsel og godt kammeratskab er gået hånd i hånd med et stærkt fagligt niveau båret af en dygtig lærerstab. En af skolens værdier er høj faglighed, og vi søger at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Vi ønsker, at eleverne bliver ambitiøse, så deres lyst til at lære udvikles optimalt. Vores dagligdag bærer præg af tryghed og tillidsfuldhed i en skole med en særlig fællesskabsånd, hvor stærke faglige og sociale fællesskaber er hinandens forudsætninger.

https://amtsavisen.dk/artikel/se-listen-hvor-god-er-din-skole-til-at-g%C3%B8re-eleverne-dygtigere-end-forventet-2019-11-22?fbclid=IwAR0YkmQ2T3VyBrpxKHXg2EgV-pQg3uPZqnvP0kHCzT6sMuf7yyrk2Xkfim8

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1691.aspx