TalentCamp

TalentCamp

Forberedelsesskolen TalentCampDK üyesidir. Ülke çapında özel okullar ve bir takım belediye okullarından oluşan bir ağdır.       
TalentCamp’de başarılı ve üstün yeteneğe sahip olan çocuk ve gençlerin daha da başarılı olmaları ve kendileri gibi başarılı olan diğer yaşıtları gibi ve profesyonel rehberler ile bir çevre oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede TalentCampDK’nın hem bir akademik hemde sosyal bir vizyonu vardır.

Akademik vizyon

Özel yeteneğe sahip olan öğrencilerin ihtiyacına karşılık verildiği bir eğitim ortamı düzenliyoruz. Verdiğimiz eğitim başarılı öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşmektedir. Öğrenciler becerilerini geliştirme fırsatına sahip olmalı. Ayrıca ingilizce, danca ve fen bilimlerinde hem derinlemesine hemde kapsamlı olarak tecrübe edinebilmelidir. Öğrencileri yeni bilgiler edinmeye, potansiyellerinden yararlanmaya ve böylece daha sonra yüksek bir eğitim düzeyi elde etmeye teşvik etmek istiyoruz.

Sosyal vizyon

Öğrencilerin, ülkenin farklı okullarındaki akranlarıyla sosyal ilişkiler kurma fırsatına sahip oldukları bir ortam oluşturmak istiyoruz. Öğrenciler dersler bağlantısında sosyalleşme fırsatına sahip olmalıdır. Bununla birlikte öğrenciler, yetenekli ve profesyonel öğretim üyeleri ile tanışma ve deneyimleme fırsatına sahip olmalıdır. Bu nedenle amacımız öğrencilerimizin yetenekli olmanın ve bilgiyi paylaşmanın ön planda olduğu bir sosyal topluluğun parçası olmalarıdır. Daha fazlasını talentcamp.dk web sitesinden okuyabilirsiniz.