Tilsynets sammenfatning 2019


Som erfaren skolemand skal jeg kun opholde mig ganske kort tid på lærerværelset/personalestuen for at
fornemme, ikke bare den umiddelbare stemning mellem de ansatte, men ganske enkelt om det er en
velfungerende skole. De ansatte, jeg har mødt, er glade for deres arbejdsplads og de nyder fællesskabet. Denne
glæde spreder sig meget tydeligt til klasseværelserne og til samværet med børnene.
Overalt hersker en afslappet og rolig stemning. I skolegård, på gangene, i timerne. Ved interviews med lærere får
jeg klart indtryk af personaletrivsel, hvor alle ses og høres. Jeg oplever dedikerede undervisere, der er ambitiøse
på deres elevers vegne.
Jeg havde fornøjelsen at besøge en nydannet 7. klasse uden at deres lærer var tilstede. Eleverne kommer fra 7-8
forskellige skoler med meget forskellige skoleerfaringer i rygsækken. Eleverne fortalte, at det havde været en stor
udfordring at starte på Forberedelsesskolen. Tilvænning til ny skolekultur og nye relationer i en nysammensat
klasse var for de fleste et kæmpeskridt at skulle tage. Efter nogle måneder (december) udtrykker alle stor glæde
ved klassen og trivslen er høj. De beskriver skolen som rigtig god. Lærerne får ligeledes topkarakter. Flere lektier
end de har været vant til og alle er enige om, at de lærer meget mere, end de gjorde på deres respektive tidligere
skoler. Endelig nævner de, at der er meget mere ro i timerne.
Afslutningsvis kan jeg konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud til fulde står mål med, hvad der
almindeligvis forventes i Folkeskolen.

/Bent Gangelhof 
Tilsynsførende

Se hele tilsynserklæringen ved at trykke på linket herunder.

Tilsynserklæring 2018-19