Modtagelse af CSR certifikat

Nov 27, 2018

 Randers dato 23.11.2018

FORBEREDELSESSKOLEN har d. d. fået tildelt et certifikat som en anerkendelse af virksomhedens samlede indsats og bidrag til at skabe et rummeligt arbejdsmarked i Randers Kommune.

Certifikatet er et bevis for, at virksomheden tilbyder meningsfulde praktik-, afklarings-, jobtrænings- og jobmuligheder for udsatte borgere og ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Disse kriterier ligger til grund for, at netop din virksomhed er blevet udvalgt:

  •  Virksomheden tilbyder løbende praktik-, jobtrænings- og afklaringsmulighed for udsatte borgere.
  •  Virksomheden tilbyder jobmulighed for ledige på kanten af arbejdsmarkedet.
  •  Virksomheden tager et menneskeligt socialt ansvar med jobsigte for den rette.
  •  Virksomheden har haft eller har mindst 1 fleksjobber ansat.
  •  Virksomheden indgår konkrete aftaler med borgeren og tilrettelægger arbejdstid, jobindhold og skånehensyn individuelt.
  •  Virksomheden udviser ordentlighed – i forhold til løn, arbejdsvilkår og efter gældende lovgivning etc.
  •  Virksomheden gør en indsats i forhold til forebyggelse og fastholdelse.

Udover virksomhedsrepræsentanter har Nete Helms Gregersen været til stede ved certificeringen.